October 08, 2014

ಹೇಳದೇ ಉಳಿದ ಮಾತುಗಳು

4 comments: Links to this post
ಹೇಳದೇ ಉಳಿದ ಮಾತುಗಳು 
ಬರೆಯದೇ ಉಳಿದ ಪದಗಳು 
ಜೋಡಿಸಿ ಬರೆಯಲೇ ನಾಕು ಸಾಲು 
ವರ್ಣಿಸಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಧರಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಕಾಲು 

ಧರಿಸದೇ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು 
ಒಗೆಯದೇ ಹೋದ ಕಲೆಗಳು 
ಜೋಡಿಸಿ ಹೊಲಿಯಲೇ ನಿನಗೊಂದು ಸೀರೆ 
ಬರೆದು ಅದರಮೇಲೆ ತಂಪಾದ ಯಳನೀರೆ 

ಹೊಡೆಯದೇ ಬಿದ್ದ ಏಟುಗಳು 
ತಿಳಿಯದೇ ಅದ ನೋವುಗಳು 
ಮರೆತು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣವೆ 
ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮೇಲು ಎಂದು ಸಾರೋಣವೆ 

ತಿಳಿಯದೇ ಊಹಿಸಿದ ಯೋಚನೆಗಳು 
ಯೋಚಿಸದೇ ನುಡಿದ ಬೈಗುಳಗಳು 
ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಕ್ಕರೆ ಚೆನ್ನ 
ಆ ನಗು ಹಬ್ಬಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಳು ಚಿನ್ನ!

October 05, 2014

Oct 5th 2014 - The Date

No comments: Links to this post
There was something special with this date. A date on which I along with many other folks embarked on a new journey without being aware of the challenges that were ahead of me and the good or bad times that I would be facing in the future. Going back five years down the lane, I placed my first step into the 'Infosys Univeristy' at Mysore and was mesmerized just by its vast architectural marvel. It was like a experience what I had heard from different people. That's when I did agree and made a statement, for once in life you need to be there at the Infosys Mysore Campus. 

It was a journey to the unknown
Along with few friends known!

My journey started with a good friend Vivek from Bangalore, and we managed to squeeze ourselves into the overcrowded train and our luggage made its way through the emergency window. After reaching the destination is when I met some of the other friends from my college. 

Waiting in the queue
Greeting the friends, we made new
As we entered, excited
At the same time perplexed 

Yes, indeed I was excited and also perplexed about what is next?  Five years have passed and I must definitely thank Infy for everything that I have gained professionally. The visuals of the first day still haunts my mind and so does the future. There are a lot of things that I learnt, lot of friends I made and a lot of things that I have done which I never thought of doing. 

Moments have passed
Their memories remain
We revisit them again
And sometimes feel blessed!

Yes, I do feel blessed for being part of this organization mainly for all things it has offered me. It is and will always remain special!.

P.S:
Here's what I had expressed during the Second Anniversay - Click Here
September 20, 2014

ಅಕ್ಷರಸ್ತ

2 comments: Links to this post
ಲೇಖನಿ ಹಿಡಿದವರೆಲ್ಲ ಲೇಖಕರಲ್ಲ 
ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದವರೆಲ್ಲ ವೀರರಲ್ಲ 
ಕತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಲೇಖನಿ 
ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡುವ ಲೇಖನಿ 

ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಯನಾಗು ನೀ 
ವಿಚಾರಗಳ ತಿಳಿಯಲು 
ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೋ ಲೇಖನಿ 
ನಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಸಾರಲು 

ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು 
ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ದೇಶ ನಾಶವಗಬೇಕೆ?
ನಿನ್ನ ಸಹಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಹಿ ಇರಬೇಕು 
ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮನ ಮುರಿಯಬೇಕೆ?

ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ 
ಬಂದೂಕೆಂಬ ಅಸ್ತ್ರ ಬೇಕಿಲ್ಲ 
ಬನ್ನಿ ಆಗುವ ಎಲ್ಲರು ಅಕ್ಷರಸ್ತ 
ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಮನ, ಮನೆ ಹಾಗು ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ!  

September 16, 2014

ನಗುತ ನಗಿಸುತಿರು

No comments: Links to this post
ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ನೋವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕ 
ಅಥವಾ ಹೇಳದೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕ 
ಹೇಳಿದರೇನಾಗಬಹುದು 
ಹೇಳದಿದ್ದರೇನಾಗಬಹುದು 
ಉತ್ತರಗಳ ನಾನರಿಯೆ 
ಈ ಯೋಚನೆಯು ಸರಿಯೇ 

ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಆ ನೋವುಗಳನ್ನು 
ಹೇಗೆ ಸಾರಲಿ ನಾ ಅವರೊಡನೆ  ದ್ವೇಷವನ್ನು 
ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ ಆ ಸುಂದರ ದಿನಗಳನ್ನು 
ಹೇಗೆ ಅಡಗಿಸಲಿ ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ಮಗುವನ್ನು 

ನೋವಿಗಿಂತ ನಲಿವೇ ಬಲು ಚಂದ 
ನಲಿವಿನಿಂದ ಅರಳಿತು ಎಲ್ಲರ ಮೊಗದ ಅಂದ 
ನನ್ನೊಳಗೆ ಕಂಡೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಂದ 
ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನಗುತ ನಗಿಸುತಿರು ಎಂದವನೆಂದ!! 

August 19, 2014

ಇನ್ಯಾರು ಸಿಗೋಲ್ಲ

4 comments: Links to this post
ಬಾನಲಿ ಬಂದು ನಿಂದ ಚಂದಿರ 
ಅವಳು ಕೇಳಿದಳು ನನಗೆ ಏನು ತಂದಿರ 
ಪಿಸುಗುಟ್ಟೆ ಅವಳ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ 
ಅವಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ 

ನಾಚಿ ಓಡಿಹೋದಳು ಆಕೆ 
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಏಕೆ 
ಈ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ನಾ ತಿಳಿಯಬೇಕೆ 
ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ ಅವಳ ಮನಸಿನ ಬಯಕೆ 

ಅವಳ ಬಯಕೆಯಂತೆ ನುಡಿವ ಪ್ರೇಮಿ ನಾನಲ್ಲ 
ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಿಜಮಾಡಿ ಹೇಳುವವ ನಾನಲ್ಲ 
ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ನೀ ಬಾ ಎಂದು ನಾ ಕೇಳೊಲ್ಲ 
ಆದರು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಸಿಗೋಲ್ಲ!